Erkend dealer

Werkwijze

Voorbereiding

Ideeën en wensen
Bij het opstellen van een offerte denken wij actief met u mee over alle mogelijkheden. Maak daarnaast vooral ook al uw wensen kenbaar. Zo vormen we ons een zo goed mogelijk beeld van het project en kunnen we een scherpe, onderbouwde offerte uitbrengen.

Inmeten
In de offerte die wij aan u uitbrengen, gaan we uit van de ruwe maten. Gunt u ons de opdracht, dan meten we de binnen- en buitenkant tot op de millimeter nauwkeurig op. Dit gebeurt door een van onze ervaren vakmensen. Merken we tijdens het inmeten grote maatverschillen op, dan verrekenen we deze in overleg met u.

Vensterbank/steen- en raamdorpels
Is er in het offertestadium niet gesproken over vensterbanken en/of raam- en steendorpels, dan kijken we daar met het inmeten naar. Het is namelijk mogelijk dat er een maatverschil is tussen de binnen- en buitenzijde van het kozijn. Een oplossing kan zijn om ook de vensterbanken en/of raam- en steendorpels te vervangen. Uiteraard verwerken wij dit in goed overleg in de eindofferte.

NB: het komt voor dat de vensterbanken van asbest zijn. In dat geval moeten deze worden verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf.

Eind tekening:
Na het inmeten krijgt u als klant altijd de laatst tekening en omschrijving, deze dient zorgvuldig gecontroleerd te worden niet op de maten maar op kleur, draairichting, roosters ed.

Vakkundige montage

Onze vakkundige kozijnmonteurs zijn goed opgeleid en worden jaarlijks bijgeschoold. U weet dus wat u in huis haalt: vakmensen met oog voor kwaliteit én voor uw woning. Ze stellen zich keurig aan u voor, houden u goed op de hoogte van de status en laten alles zo netjes mogelijk achter.

Voor aanvang van het project vragen wij aan u te zorgen voor voldoende werkruimte, zodat onze monteurs direct kunnen beginnen. Ook het verwijderen van radiatoren en dergelijke valt onder uw verantwoordelijkheid, tenzij anders omschreven in de offerte. Onze monteurs werken zo netjes mogelijk, maar tijdens de werkzaamheden ontstaat er wel wat stof. Voor het beschermen van de overige spullen in de ruimte bent u ook verantwoordelijk. Is er een steiger of hoogwerker nodig, dan doen wij onze uiterste best om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de ondergrond. Mocht dit onverhoopt gebeuren, dan valt dit onder uw eigen risico.

Verwijderen oude kozijn
Heeft u houten kozijnen in uw woning? Dan verwijderen wij deze uiterst zorgvuldig. Desondanks kunnen er kleine beschadigingen optreden. Meestal kunnen we deze grotendeels wegwerken met afwerkprofielen. Het afval dat het verwijderen van het houten kozijn met zich meebrengt, nemen wij mee – tenzij anders afgesproken. Blijft er om bepaalde redenen een houten deel van het kozijn staan, dan bekleden wij dit standaard met kunststof.

Kunststof stelkozijn
Na het verwijderen van het oude kozijn, plaatsen wij standaard een officieel kunststof stelkozijn.

Afwerking binnen
De naden aan de binnenzijde van het kunststof kozijn dichten we af met PUR. Daarna werken we de binnenkant af met MDF-kozijnafwerking van Prodec.

Oplevering
Indien niet anders afgesproken nemen onze kozijnmonteurs al het afval mee. Na afloop loopt een monteur alles met u na en kunt u eventuele aandachtspunten aangegeven. Daarna heeft u nog drie dagen de tijd om de aandachtspunten schriftelijk aan ons door te geven. Dit is exclusief asbesthoudende materialen.

Uiteraard heeft u garantie op de producten en montage.

Hoe plaats je een insectenhor:

Mijn draaikiepraam sluit niet goed: